Setkání s Pavlem Srníčkem 30.10.2009

VZPOMÍNKOVÉ VIDEA NA PAVLA SRNÍČKA